Skip Navigation LinksHome > O nás > Firemní politika

Firemní politika

RETIA, a.s. se řadí mezi významné české výrobce radarové techniky, systémů velení a řízení pro obrannou a bezpečnostní oblast, digitálních záznamových systémů a specializovaného software. 

V optimální kvalitě výrobků a služeb s ohledem na ochranu životního prostředí vidí vedení organizace RETIA, a.s. potenciál úspěšnosti své obchodní činnosti a cestu k dlouhodobé prosperitě.

K zajištění tohoto záměru stanovuje vedení organizace následující principy

  • Trvalá orientace na uspokojování požadavků a potřeb zákazníka při optimálních nákladech
  • Kontinuální zlepšování procesů na všech úrovních
  • Systematická motivace, vzdělávání a výcvik pracovníků jsou předpokladem trvalého zlepšování
  • Vrcholové vedení organizace se osobně angažuje při zabezpečování a rozvoji vhodné pracovní infrastruktury
  • Vzájemná důvěra, respekt a uznání je nezbytným předpokladem k dosažení požadované úrovně kvality výrobků a služeb organizace
  • Optimalizace činností s ohledem na minimalizaci odpadů a ochranu přírodních zdrojů je předpokladem i závazkem pro zabezpečení péče o životní prostředí
  • Neustálý soulad s právními předpisy a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala ve vztahu k environmetálním aspektům