Skip Navigation Links25 LET ZKUŠENOSTÍ > Kariéra

Kariéra

Společnost RETIA se dlouhodobě a systematicky rozvíjí, proto hledá nové kmenové i spolupracující zaměstnance nejen na vysokých a středních školách, ale i mezi lidmi z odborné praxe. Zaměstnanci firmy jsou dlouhodobě vzděláváni nejen technicky, ale i jazykově.

Staňte se součástí firmy s tradicí od roku 1993

Staňte se součástí firmy
s tradicí od roku 1993

Podporované vzdělávání - školení zaměstnanců s podporou prostředku EU

V naší firmě probíhá školení zaměstnanců s využitím dotací z prostředků Evropských strukturálních fondů. Evropský sociální fond (ESF), podporuje především aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, a to posilováním sociálních programů členských států, pomáháním rizikovým skupinám obyvatel, podporou rovných příležitostí na trhu práce a zlepšováním mobility pracovních sil v rámci EU.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jež je podporován právě z prostředků EFS, jehož cílem je zajistit vzdělání v odvětvích, která se výrazně podílejí na tvorbě HDP a vytváření nových perspektivních pracovních příležitostí.

Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Název projektu organizovaný Úřadem práce v Pardubicích je „Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji". Hlavním smyslem projektu „Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji" je reakce na hospodářskou krizi, jež postihla většinu zemí celého světa. Stěžejním cílem programu je podpora zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců, kterým se tuto krizi podařilo překonat, a v současnosti se zabývají takovými ekonomickými činnostmi, ve kterých lze očekávat růst poptávky po pracovní síle v regionu.

V naší firmě jsou prostředky z uvedeného projektu využity konkrétně pro školení konstruktérů v práci s návrhovým 3D CAD systémem Inventor. Cílem tohoto odborného školení bylo zjednodušení, zpřesnění a zrychlení práce při vývoji a následné konstrukci našich výrobků. Zvládnutí jednotlivých funkcí programu a současně osvojení si práce a rozšíření znalostí pokročilého modelování a tvorby výrobní a zákaznické dokumentace v prostředí Autodesk Inventoru.

Školení přináší výhody v oblasti konkurenceschopnosti pro firmy v tržním prostředí, ale navíc přináší i výhody zaměstnancům, protože zvyšuje jejich profesní i osobní růst. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců nesporně přináší zlepšení výsledků celé firmy.