Skip Navigation LinksLepší přehled ... > Novinky

Zajímavé informace nejen z tisku

Vzdáváme čest československým letcům sloužícím v RAF

14. 11. 2017

Dne 13. listopadu 2017 byla představiteli armády, zástupci městské části Praha 1 a přítomnými válečnými veterány slavnostně odhalena nová pamětní deska umístěná u podstavce památníku "Okřídleného lva" na Klárově.

Účastnili jsme se konference Modernizace a přezbrojování Armády ČR

12. 10. 2017

Společnost RETIA se zúčastnila konference zaměřené na přezbrojovací procesy a modernizaci AČR za účasti osobností z řad odborné veřejnosti, armádního a politického prostředí.

Naše prezentace na akci "Noc vědců"

06. 10. 2017

Společnost RETIA se zapojila do akce "Noc vědců", kterou pořádala ve svém areálu Univerzita Pardubice. Zájem o naše výrobky byl nejen za strany posluchačů univerzity, ale i profesorského sboru. Bylo nám ctí, když nás navštívil rektor této univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc, který se zájmem zhlédl a posléze diskutoval s našimi odborníky o vystavovaných výrobcích.

Výstava Elektrotechnika IT

05. 10. 2017

V pardubickém Ideonu jsme se zúčastnili výstavy Elektrotechnika IT. Specialisté, kteří zajišťovali prezentaci našich produktů, měli "plné ruce práce". Každý, kdo navštívil náš stánek se také dozvěděl, jak probíhá vývoj našeho nového radaru skrz zeď ReTWis. S pomocí radaru ReTWis, který byl na místě, pak bylo vše názorně předvedeno.

Novým generálním ředitelem společnosti RETIA je Jan Volšík

21. 07. 2017

V červenci 2017 nastoupil do pozice generálního ředitele pardubické společnosti RETIA a.s. Jan Volšík. Dlouholetý ředitel společnosti Petr Novák zůstává předsedou představenstva.

Spolupracujeme při organizaci charitativní akce Open Skies for Handicaped

19. 06. 2017

I v letošním roce naše společnost spolupracovala s Leteckými službami Hradec Králové při zabezpečování charitativní akce Open Skies for Handicapped.