Skip Navigation Links

Zajímavé informace nejen z tisku

Účastnili jsme se konference Modernizace a přezbrojování Armády ČR

12. 10. 2017

Společnost RETIA se zúčastnila konference zaměřené na přezbrojovací procesy a modernizaci AČR za účasti osobností z řad odborné veřejnosti, armádního a politického prostředí.

Naše prezentace na akci "Noc vědců"

06. 10. 2017

Společnost RETIA se zapojila do akce "Noc vědců", kterou pořádala ve svém areálu Univerzita Pardubice. Zájem o naše výrobky byl nejen za strany posluchačů univerzity, ale i profesorského sboru.

Výstava Elektrotechnika IT

05. 10. 2017

V pardubickém Ideonu jsme se zúčastnili výstavy Elektrotechnika IT. Specialisté, kteří zajišťovali prezentaci našich produktů, měli "plné ruce práce". Každý, kdo navštívil náš stánek se také dozvěděl, jak probíhá vývoj našeho nového radaru skrz zeď ReTWis. S pomocí radaru ReTWis, který byl na místě, pak bylo vše názorně předvedeno.

Novým generálním ředitelem společnosti RETIA je Jan Volšík

21. 07. 2017

V červenci 2017 nastoupil do pozice generálního ředitele pardubické společnosti RETIA a.s. Jan Volšík. Dlouholetý ředitel společnosti Petr Novák zůstává předsedou představenstva.

Spolupracujeme při organizaci charitativní akce Open Skies for Handicaped

19. 06. 2017

I v letošním roce naše společnost spolupracovala s Leteckými službami Hradec Králové při zabezpečování charitativní akce Open Skies for Handicapped.

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

09. 11. 2016

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované Výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů.