Skip Navigation Links

Zajímavé informace nejen z tisku

Spolupracujeme při organizaci charitativní akce Open Skies for Handicaped

19. 06. 2017

I v letošním roce naše společnost spolupracovala s Leteckými službami Hradec Králové při zabezpečování charitativní akce Open Skies for Handicapped.

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

09. 11. 2016

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované Výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů.

Cena společnosti RETIA

08. 10. 2016

Tradiční sobotní dostihy, den před Velkou pardubickou, dne 8. října 2016 v 15:20 hodin jste mohli vidět překážkový dostih "Cena společnosti RETIA". I přes velmi chladné počasí se odpoledne vydařilo.

Navštívili nás představitelé univerzit z Pardubic a Hradce Králové

02. 06. 2016

Společnost RETIA navštívili představitelé univerzit z Pardubic a Hradce Králové, kteří se seznámili s vývojovými a výrobními možnostmi firmy. Poté jim byly předvedeny některé námi realizované produkty.