Skip Navigation Links

Zajímavé informace nejen z tisku

Disciplína, pokora, tvrdá práce ....

10. 02. 2018

je motto v šatně hokejového clubu Dynama Pardubice, který dovolil našim zaměstnancům a jejich rodinným příslušníků nahlédnout do zázemí A mužstva. Stalo se tak druhou únorovou sobotu v odpoledních hodinách, kdy probíhalo na hlavním kluzišti „Bruslení RETIA“.

PF 2018

28. 12. 2017

Společnost RETIA přeje všem zaměstnancům a obchodním partnerům vše nejlepší v roce 2018.

Ani jedno tričko nezůstalo suché

25. 11. 2017

Byl to boj. Již pátý předvánoční turnaj "Badminton Cup RETIA" jasně ukázal, že se "Retiáci" umí i dobře bavit. Po celou dobu turnaje vládla na kurtech dobrá nálada a to i přes poměrně chladné klima v tělocvičně. Každý z účastníků vydal ze sebe vše, stejně jako v práci. Je potěšující, že letos mohla být poprvé vyhlášena i kategorie "ženy". Všichni zúčastnění se již dnes těší na příští ročník.

Ve společnosti RETIA se diskutovalo s mladými studenty

23. 11. 2017

V pondělí 20.11. 2017 se zúčastnili studenti navazujícího studia fakulty elektrotechniky a informatiky z Univerzity Pardubice exkurze v naší společnosti.

Vzdáváme čest československým letcům, kteří sloužili v RAF

14. 11. 2017

Dne 13. listopadu 2017 byla představiteli armády, zástupci městské části Praha 1 a přítomnými válečnými veterány slavnostně odhalena nová pamětní deska umístěná u podstavce památníku "Okřídleného lva" na Klárově.

Účastnili jsme se konference Modernizace a přezbrojování Armády ČR

12. 10. 2017

Společnost RETIA se zúčastnila konference zaměřené na přezbrojovací procesy a modernizaci AČR za účasti osobností z řad odborné veřejnosti, armádního a politického prostředí.