Skip Navigation Links

Zajímavé informace nejen z tisku

Ani jedno tričko nezůstalo suché

25. 11. 2017

Byl to boj. Již pátý předvánoční turnaj "Badminton Cup RETIA" jasně ukázal, že se "Retiáci" umí i dobře bavit. Po celou dobu turnaje vládla na kurtech dobrá nálada a to i přes poměrně chladné klima v tělocvičně. Každý z účastníků vydal ze sebe vše, stejně jako v práci. Je potěšující, že letos mohla být poprvé vyhlášena i kategorie "ženy". Všichni zúčastnění se již dnes těší na příští ročník.

Ve společnosti RETIA se diskutovalo s mladými studenty

23. 11. 2017

V pondělí 20.11. 2017 se zúčastnili studenti navazujícího studia fakulty elektrotechniky a informatiky z Univerzity Pardubice exkurze v naší společnosti.

Vzdáváme čest československým letcům, kteří sloužili v RAF

14. 11. 2017

Dne 13. listopadu 2017 byla představiteli armády, zástupci městské části Praha 1 a přítomnými válečnými veterány slavnostně odhalena nová pamětní deska umístěná u podstavce památníku "Okřídleného lva" na Klárově.

Účastnili jsme se konference Modernizace a přezbrojování Armády ČR

12. 10. 2017

Společnost RETIA se zúčastnila konference zaměřené na přezbrojovací procesy a modernizaci AČR za účasti osobností z řad odborné veřejnosti, armádního a politického prostředí.

Naše prezentace na akci "Noc vědců"

06. 10. 2017

Společnost RETIA se zapojila do akce "Noc vědců", kterou pořádala ve svém areálu Univerzita Pardubice. Zájem o naše výrobky byl nejen za strany posluchačů univerzity, ale i profesorského sboru. Bylo nám ctí, když nás navštívil rektor této univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc, který se zájmem zhlédl a posléze diskutoval s našimi odborníky o vystavovaných výrobcích.

Výstava Elektrotechnika IT

05. 10. 2017

V pardubickém Ideonu jsme se zúčastnili výstavy Elektrotechnika IT. Specialisté, kteří zajišťovali prezentaci našich produktů, měli "plné ruce práce". Každý, kdo navštívil náš stánek se také dozvěděl, jak probíhá vývoj našeho nového radaru skrz zeď ReTWis. S pomocí radaru ReTWis, který byl na místě, pak bylo vše názorně předvedeno.