Skip Navigation LinksHome > Novinky > Smlouva o spolupráci mezi Univerzitou obrany a RETIA

Smlouva o spolupráci mezi Univerzitou obrany a RETIA

Smlouva o spolupráci mezi Univerzitou obrany a RETIA

21.4.2016 - Rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl a generální ředitel akciové společnosti RETIA Petr Novák podepsali smlouvu, která má na vyšší úroveň pozvednout dosavadní spolupráci, jež se na straně UO týká především Katedry systémů protivzdušné obrany.

RETIA se dlouhodobě řadí k předním českým společnostem v oblasti vojenských a bezpečnostních aplikací elektroniky a elektromechaniky. Může se pochlubit řadou zakázek realizovaných nejen pro významné domácí zákazníky, ale také pro zákazníky z více jak 40 zemí světa. Pro tento účel disponuje rozsáhlým výrobním a vývojovým zázemím.

„Dnešní podpis smlouvy není začátek naší spolupráce, ta již probíhá na expertní úrovni, my ji však chceme posunout na kvalitativně vyšší úroveň," uvedl před podpisem dokumentu generál Přikryl. Dosavadní společná výzkumná činnost se zaměřovala na systémy protivzdušné obrany, především pak v oblasti velení a řízení.    

Cílem spolupráce je přispět ke zvýšení úrovně vědeckého, výzkumného a vývojového potenciálu a technického rozvoje obou smluvních stran a současně ke zvyšování odborné úrovně studentů a zaměstnanců. Univerzita obrany k tomuto účelu přispěje realizací speciálních teoretických výpočtů, simulací, modelování a analýz při řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a dále pak poskytováním vybraných výsledků vědecké, výzkumné a inovační činnosti svých akademických pracovníků a také výsledků závěrečných prací studentů k ověření komerčního využití v podmínkách společnosti RETIA.  Ta se pak mimo jiné zavázala k zajišťování exkurzí a odborných stáží ve své konstrukční kanceláři, zkušební laboratoři a ve výrobním zařízení. Společnost také své pracovníky zapojí jako vedoucí bakalářských a diplomových prací studentů UO.