Skip Navigation LinksHome > Média > Tiskové zprávy > ReDat Aplikační server

ReDat Aplikační server

ReDat Aplikační server je funkční nadstavbou k ReDat 3 Záznamovým jednotkám a k produktům ReDat Soft Phone Recorder a ReDat Soft VoIP Recorder. Umožňuje vytvářet záznamové systémy disponující skladbou funkcí poskládanou dle potřeb uživatele. Aplikační server představuje sadu programových modulů, běžících na PC serverového typu s operačním systémem Windows.

Nasazení ReDat Aplikačního serveru je ideální v případě, kdy již zákazník využívá ReDat Záznamovou jednotku nebo softwarové recordery a potřebuje využít pokročilejší funkce. Například, když potřebuje hodnotit operátory v call centru či rozšířit možnosti archivace záznamů. Díky velké variabilitě, kterou moduly ReDat Aplikačního serveru nabízejí, si zákazník může zvolit přesně to řešení, které mu nejvíce sedne.

Funkce
Funkce, které může Aplikační server zprostředkovat, jsou úzce vázány na moduly, které si kupující zvolí jako jeho součást.

Vztah k ostatním produktům ReDat
ReDat Aplikační server představuje funkční nadstavbu ostatních produktů ReDat, tedy Záznamové jednotky a Soft Phone a Soft VoIP Recorderu. Ty sice fungují samy o sobě, Aplikační server však výrazně rozšiřuje jejich možnosti a poskytuje svým uživatelům komfortní přístup a efektivní práci s daty.

Výhody ReDat Aplikačního serveru
intuitivní webové prostředí
seznam záznamů se snadným a rychlým tříděním
download a odesílání záznamu e-mailem
integrace se systémy CRM
živý monitoring agentů
uživatelské řízení záznamů z telefonů
CTI integrace, mezi podporovanými jsou např. Genesys, Siemens Carol a PrºCenter, Ericsson Solidus Care, Nortel Symphosium, Cisco IPCC, Avaya, Alcatel CC Agent, CT Connect, aj.
nástroje na hodnocení operátorů
synchronní reprodukce záznamu hovoru s prací agenta na PC
propracovaný systém ukládání dat a archivace
modulová architektura
definované XML API rozhraní

Moduly ReDat Aplikačního serveru
ReDat Catalog
ReDat QualityChart
ReDat StorageManager
ReDat Encryptor
ReDat VoiceProcessor BasicReDat SpeechProcessor Enhanced
ReDat VoIP Recorder
ReDat CTI
ReDat LineMonitor
ReDat PhoneControl
ReDat API
Minimální výstavba ReDat Aplikačního serveru je v kombinaci se základním modulem ReDat Catalog. Využití dalších funkčních modulů je vázáno na tento základní modul, který lze dle potřeb zákazníka neomezeně rozšiřovat.

ReDat Catalog
Základním modulem ReDat Aplikačního serveru je ReDat Catalog, který zahrnuje následující aplikace:
Databáze záznamů
Centrální archivace záznamů
Servisní modul
Práce se záznamy
Databáze záznamů provádí replikaci položek zaznamenaných relací z jednoho nebo více ReDat 3 Záznamových jednotek do SQL databáze. Replikace je prováděna v reálném čase, což umožňuje nadstavbovým aplikacím pracovat se záznamy již v průběhu volání. Součástí tohoto modulu jsou funkce webového klienta pro vyhledávání, zobrazení, třídění databázových položek a reprodukci záznamu z vlastních zařízení ReDat 3.
Centrální archivace záznamů archivuje samotná audio data ze záznamových zařízení, případně k datům vytváří html seznam záznamů. Audio data jsou ukládána ve formátu MP3 nebo wav. Pro archivaci je doporučeno použití serveru s diskovým polem RAID1 nebo RAID5, lze využít i NAS systém zákazníka.
Funkce servisního modulu umožňují přidávání dalších doplňkových modulů podle potřeb uživatelů.
Mimo jiné zabezpečuje: běh základních komponentů Apache, SQL databáze, PHP; správu uživatelů; dohled nad systémem www klient a reporting.

ReDat QualityChart
Jen těžko lze efektivně řídit střední a větší kontaktní centra, plánovat školení, motivovat operátory, kontrolovat a zvyšovat kvalitu služeb bez nástrojů pro automatizované provádění vyhodnocování záznamů. K těmto účelům slouží modul QualityChart, který je tím pravým řešením pro zkvalitnění práce v kontaktních centrech.
Aplikace Hodnocení agentů umožňuje provádět hodnocení uskutečněných hovorů a zefektivňuje tak sledování kvality obsluhy zákazníka. Plná automatizace provádění hodnocení od výběru záznamů, předkládání k hodnocení, zpracovávání statistik a výsledků garantuje funkčnost a efektivitu procesu. Vytipované záznamy při provádění hodnocení se jako vzorové využívají při školení operátorů. Výstupní sestavy a grafy umožní rozpoznání schopností operátorů, motivační odměňování, plánování školení a posuzování jejich efektivity a navrhování změn v postupech komunikace. Reprodukce záznamu hovoru se záznamem obrazovek PC operátora (screen recording) slouží k posuzování znalostí informačního systému a vyhledávání kritických míst v jeho obsluze.
Živý monitoring agentů umožňuje zachycení nevhodně vedené komunikace agenta již v počátku. Funkce je standardní součástí systému. Volání jsou zaznamenávána a monitorována v reálném čase. Aktivace příposlechu nebo reprodukce posledního záznamu je kdykoliv k dispozici. Se záznamem je navíc možné pracovat již během volání. Záznam lze řídit z pozice agenta a supervizora, k čemuž dopomáhá propracovaný systém přístupových práv. Funkce záznam na potvrzení umožňuje zarchivovat záznam během nebo po ukončení hovoru.
Detailní informace k dalším modulům ReDat Aplikačního serveru naleznete na našich webových stránkách: ReDat Aplikační server .

Požadavky na hardware a software

Server s instalací Aplikačního serveru
Minimální nároky na HW PC, kde je instalován Aplikační server, jsou:
procesor: 2 GHz,
RAM: 1024 MB,
HDD: 20 GB,
LAN: 10/100 Ethernet.
Minimální nároky na SW PC, kde je instalován Aplikační server, jsou:
Windows 2000 Professional se Service Pack 4, Windows XP Professional se Service Pack 2, Windows Vista
Windows 2000 Server se Service Pack 4, Windows 2003 Server,
Java JRE 1.6.0 a vyšší,
InWindows MediaPlayer 9.0 a vyšší.

Klientské PC
Minimální nároky na HW PC, odkud budou využívány funkce Aplikačního serveru, jsou:
procesor: 1 GHz,
RAM: 256 MB,
HDD: 20 GB,
LAN: 10/100 Ethernet,
zvuková karta.
Minimální nároky na SW PC, odkud budou využívány funkce Aplikačního serveru, jsou:
Windows 2000 Professional se Service Pack 4, Windows XP Professional se Service Pack 2,
Internet Explorer 6.0 se Service Pack 1 + dostupné aktualizace, Windows MediaPlayer 9.0 (9.00.00.3349) a vyšší,
Macromedia Flash plug-in - pro přehrávání záznamů screenů.