Skip Navigation LinksHome > Řešení > Řešení lokalizačních a bezpečnostních systémů

Řešení lokalizačních a bezpečnostních systémů

Produkty od společnosti RETIA založené na Ultra Wide Band (UWB) technologii, což je technologie využívající rádiové signály s velmi velkou šířkou využívaného frekvenčního spektra jsou využívány pro vyhledávání a lokalizaci osob za pevnými překážkami, pro záchranáře pohybující se v budově a také pro sesednuté bojové družstvo.

Řešení pro vyhledávání a lokalizaci osob za pevnými překážkami – ReTWis

ReTWis - neocenitelná pomůcka všude tam, kde určení přesné polohy osob za překážkami pomáhá k záchraně lidských životů. ReTWis je malé přenosné zařízení určené k detekci a lokalizaci osob skrytých za zdí nebo např. pod troskami budov. Detekce je založena na zjišťování a vyhodnocování pohybů ve sledované oblasti. Díky jedinečné implementaci ultra-širokopásmové (UWB) technologie zařízení dokáže detekovat i nepatrné pohyby vyvolané základními biologickými funkcemi jako např. dýcháním.

Více o ReTWis

Řešení pro záchranáře pohybující se v budově – RetLoc

Primárním určením systému RetLoc je sledování pohybu hasičů a záchranářů při zásazích v rozsáhlých komplexech budov a v lesním porostu. RetLoc je ojedinělý systém sledování osob a materiálu v prostředí bez pevné infrastruktury, jaký nabízí pouze společnost RETIA.

Více o RetLoc

Řešení pro sesednuté bojové družstvo – ReSen

ReSen je nový systém detekce a lokalizace narušitele blízkého okolí vašeho vozidla. Koncentrujte se na plnění vašich úkolů během mise bez obav, že budete bez varování z blízka napadeni či vám někdo na vozidlo připevní trhavinu.

Více o ReSen