Skip Navigation LinksHome > Řešení > Řešení záznamových systémů

Řešení záznamových systémů

ReDat

Díky stovkám implementací systému ReDat dokážeme naše produkty zcela přizpůsobit potřebám našich zákazníků. K našim nejčastějším klientům patří kontaktní centra, dispečinky a banky.

Řešení pro call centra

Jako kontaktní centrum, které chce být úspěšné, jistě neustále hledáte řešení, jak co nejefektivněji řídit kvalitu služeb, jež poskytujete svým zákazníkům. Konkurují vám desítky a stovky dalších call center a každé zaváhání vás může stát klienty. Mezi nástroje, které vám mohou pomoci obstát, bezpochyby patří záznamový systém hovorů, jenž je schopen úzce spolupracovat s velkým množstvím technologií v kontaktním centru.

Více podrobností o řešení pro call centra.

Řešení pro dispečinky

S implementací ReDatu pro dispečinky (např. záchranných služeb) má naše společnost bohaté zkušenosti. Dispečinky totiž patří mezi naše tradiční zákazníky. Náročnost implementace záznamových systémů spočívá v tom, že dispečinky provozují různé telekomunikační platformy a technologie různých výrobců; kromě klasických (analogových a digitálních) i IP telefonů se nahrávají analogová nebo digitální rádia, obrazovky nebo datové toky. Požadována je integrace všech dispečerských technologií, nezřídka i systémů, které doplňují funkcionality dispečinku např. o informace o polohách volajícího nebo o datové věty kooperujících aplikací. Klíčová je pak naprostá spolehlivost celého systému záznamu hovorů.

Více podrobností o řešení pro dispečinky.

Řešení pro ATM/ATC

ReDat nabízí řešení pro nahrávání systémů ATM/ATC a komplexní správu záznamů. Systémy ReDat umožňují krátkodobé i dlouhodobé archivování záznamů, záznam obrazovek dispečerů letového provozu, synchronní simultánní přehrávání několika kanálů, transkripci a živý příposlech. Nabízíme také služby s přidanou hodnotou, jako jsou automatické analýzy řeči (detekce klíčových slov, verifikace mluvčích) a nástroje pro quality management.

Více podrobností o řešení  pro ATM/ATC.