Skip Navigation LinksHome > Média > Média o nás > Společnost RETIA

Společnost RETIA je vedoucí českou firmou v oblasti vojenské elektroniky a záznamových systémů

Zabývá se vývojem, výrobou a modernizací radarů, raketových prostředků, systémů velení a řízení, záznamových, lokalizačních a komunikačních systémů, čímž navazuje na takřka stoletou historii elektrotechniky v Pardubicích a zejména na více než šedesátiletou tradici vývoje a výroby radarových a komunikačních systémů. Své produkty dodává klientům z vojenské i civilní sféry v České republice a více než 40 zemí světa.

Společnost sídlí v areálu o rozloze 10 000 m2 v blízkosti pardubického nádraží a v současné době zaměstnává 206 osob, z nichž 61 % má vysokoškolské vzdělání. Průměrný věk zaměstnanců je 37 let.
Akcionáři firmy jsou bývalí zaměstnanci Tesly Pardubice, kteří po jejím krachu v 90. letech založili na zelené louce novou firmu. Během dvaceti let vybudovali prosperující společnost s tržbami dosahujícími téměř 300 miliónů za rok a ziskem v desítkách miliónů. RETIA je exportně orientovaný podnik – více než dvě třetiny tržeb tvoří v zahraničí.

Armádě České republiky RETIA dodala čtyři kusy radaru ReVISOR. Jedná se o radar krátkého dosahu pro systémy protivzdušné obrany používané protiletadlovým raketovým plukem ve Strakonicích. ReVISOR představuje základní prostředek radarového průzkumu vzdušného prostoru bojiště, kde s potřebnou přesností detekuje, identifikuje a sleduje vzdušné cíle.

Dalším významným produktem společnosti je lokalizační systém ReTWis, což je přenosné zařízení určené k detekci a lokalizaci osob za pevnými překážkami. Díky určení přesné polohy osob se může podílet na záchraně lidských životů. Oblastí využití systému ReTWis je tedy velice široká, může se jednat například o vyhledávání přeživších osob v troskách budov po přírodních katastrofách nebo o pomoc hasičům při hledání lidí v zakouřených budovách. Uplatní se také při zjišťování rozmístění osob v domě při zásahové činnosti policie či vojáků. ReTWis rovněž umožňuje rychlé a bezpečné kontroly vozidel na hranicích a pomáhá tak omezovat nelegální migraci uprchlíků.

Pro call centra, dispečinky, banky, státní instituce i soukromé firmy je určen komplexní systém pro záznam hovorů a quality management ReDat, který má za sebou díky širokému využití a mnoha modulům stovky úspěšných implementací. ReDat umožňuje technologicky nezávislá řešení záznamu, quality managementu a hlasových analýz pro kontaktní centra všech velikostí. Proto mezi jeho uživatele patří významní mobilní operátoři, velké banky i komerční call centra. Díky spolehlivému řešení záznamu dispečerské telefonní komunikace a radiového provozu je využíván i policií, sbory záchranného systému, v dopravě nebo energetice.
Spolu s německým partnerem se RETIA podílí na jednom z největších projektů Severoatlantické aliance, pro kterou vyvíjí a dodá část sofistikovaného systému AGS sloužícího pro sledování pozemních cílů. Tento systém by měl být nasazen pro všechny druhy operací po roce 2016, kdy dosáhne plných operačních schopností.
Mezi významné exportní zakázky RETIE patří například dodávky radarů do Asie formou prodeje licence a dodávek zástavbových sad. Jde o modernizaci starších radarů ruské výroby P-18, která se týká řádově desítek kusů. RETIA také provedla integraci identifikačních systémů pro polskou společnost MORAD.

V současnosti se společnost připravuje spolu s dalšími českými, případně zahraničními partnery na účast v soutěži Ministerstva obrany ČR na radar typu MADR. Již dříve RETIA ve spolupráci s českými i zahraničními společnostmi (např. pardubický ELDIS, kopřivnická TATRA či trenčínský EVPÚ) nabízela 3D radar typu MADR se schopností detekce cíle o radarové odrazné ploše 1 m2 na vzdálenost až 250 km a možností 24hodinového provozu po 7 dní v týdnu.

Příběh společnosti RETIA ukazuje, že i přes zánik tradičních podniků, které manažersky a obchodně nedokázaly fungovat v tržních podmínkách, se daří uplatnit um a tradici vývoje a výroby radarů v Pardubicích. Z poskytovatele servisu a jednodušších přestaveb existujících radarových systémů se RETIA stala samostatným vývojářem, který dokáže v konkurenci porazit a světové výrobcem jako je např. francouzský Thales. Případné zapojení podniku do projektu 3D radaru MADR pro Armádu ČR by znamenalo postoupení do nové, ještě vyšší ligy radarových technologií s vysokým podílem originálního know-how a značnou přidanou hodnotou. To by se pozitivně odrazilo v prosperitě celého pardubického regionu.

Zdroj: http://sdeleni.idnes.cz/pardubicka-retia-uspesne-navazala-na-tradici-vyvoje-a-vyroby-radarovych-systemu-v-cr-ga7-/pardubice-sdeleni.aspx?c=A141119_120122_pardubice-sdeleni_ahr