Skip Navigation LinksRETIA - LEPŠÍ PŘEHLED > O nás > Firemní politika

Firemní politika

Jsme Váš partner pro vývoj, výrobu a integraci nových radarů, systémů velení a řízení a realizaci modernizačních projektů.  
Vytváříme trendy v oblasti řízení kvality kontaktních center a dispečinků.

V optimální kvalitě výrobků a služeb s ohledem na ochranu životního prostředí vidí vedení organizace RETIA, a.s. potenciál úspěšnosti své obchodní činnosti a cestu k dlouhodobé prosperitě.

K zajištění tohoto záměru stanovuje vedení organizace následující principy:

  • trvalá orientace na uspokojování požadavků a potřeb zákazníka při optimálních nákladech
  • kontinuální zlepšování procesů na všech úrovních
  • systematická motivace, vzdělávání a výcvik pracovníků jsou předpokladem trvalého zlepšování
  • vrcholové vedení organizace se osobně angažuje při zabezpečování a rozvoji vhodné pracovní infrastruktury
  • vzájemná důvěra, respekt a uznání je nezbytným předpokladem k dosažení požadované úrovně kvality výrobků a služeb organizace
  • optimalizace činností s ohledem na minimalizaci odpadů a ochranu přírodních zdrojů je předpokladem i závazkem pro zabezpečení péče o životní prostředí
  • neustálý soulad s právními předpisy a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala ve vztahu k environmetálním aspektům