Skip Navigation LinksRETIA - LEPŠÍ PŘEHLED > Novinky > I nadále pracujeme na zákaznických projektech

I nadále pracujeme na zákaznických projektech

23. 03. 2020
I nadále pracujeme na zákaznických projektech

Všechny firmy divize CSG Aerospace i v době pandemie se snaží maximálně pokračovat ve své činnosti. Snahou vedení je chránit zdraví zaměstnanců a podporovat nařízení vlády pro ochranu veřejného zdraví. V RETII stejně jako v dalších společnostech divize platí soubor preventivních bezpečnostních, hygienických a provozních opatření, která chrání zdraví zaměstnanců a zajišťují bezpečný provoz.

V současné složité situaci se RETIA snaží i nadále maximálně fungovat bez přerušení prací na důležitých projektech společnosti. Díky zaměření RETIE na technologické projekty má oproti čistě výrobním podnikům určitou výhodu a také díky dlouhodobému charakteru jejího vývojového a výrobního programu není chod pardubické společnosti současnou pandemií přímo ovlivněn. RETIA nepřerušila žádné práce na zákaznických projektech, specialisté dále pracují na vývoji i testování produktů pro obchodní partnery. RETIA je tak i v současné době schopna plnit smluvní závazky vůči všem svým partnerům a je připravena řešit i obtíže, které by mohly nastat v souvislosti se současnou pandemickou situací ve světě.

I v dnešní složité situaci společnost RETIA poskytuje podporu pro záznamový a analytický systém ReDat, který dodala již celé řadě zákazníků doma i v zahraničí. Ten je totiž jednou z klíčových součástí komunikační sítě Integrovaného záchranného systému České republiky a používají jej záchranáři a policisté po celé zemi, kteří stojí v první linii v boji s nebezpečnou pandemií.