Skip Navigation Links

Protiepidemiologická opatření v RETIA, a.s.

Platné od 4. 1. 2021 / Valid from January 4, 2021

Návštěvy v RETIA, a.s. jsou až na výjimky zakázány.
Visits to RETIA, a.s. are (with a few exceptions) prohibited.

Děkujeme za dodržování opatření a za pochopení.
Thank you for following the measures and for your understanding.

RETIA, a.s.