Skip Navigation Links

Průběh výběrového řízení

Mám zájem stát se zaměstnancem společnosti RETIA

Na koho se obracet?

Ing. Anna Laurynová - personální ředitelka
Telefon: 466 852 106
E-mail: kariera@retia.cz

Jak se mohu ucházet o volnou pracovní pozici?

První krok v procesu přijetí do zaměstnání ve společnosti RETIA je zaslání strukturovaného životopisu na e-mailovou adresu kariera@retia.cz.

Jak se dozvím, že jsem byl/a zařazen/a mezi uchazeče?

Personální pracovník nejprve posoudí Váš zaslaný životopis podle kritérií stanovených potenciálním nadřízeným. V případě potřeby budete osloven/a v rámci telefonického interview, abyste doplnil/a či zpřesnil/a případné chybějící údaje v životopise.
Pokud Váš profil bude odpovídat požadavkům na danou pozici, personální pracovník Vám zašle pozvání do prvního kola osobního pohovoru.

Jak zvýšit šance na úspěch?

Pečlivě se připravte na výběrové řízení, prostudujte požadované znalosti a pracovní činnost. Výběrové řízení probíhá zpravidla ve dvou kolech. První kolo provádí personální pracovník, který se zaměří především na Vaše předpoklady k dané funkci dle požadavků. Splníte-li vše potřebné, jste pozván/a do druhého kola výběrového řízení. Do druhého kola, v němž vede pohovor vedoucí příslušného oddělení, jsou zváni již jen kandidáti z nejužšího výběru. V rámci pohovoru budete seznámeni s potenciálním vedoucím, činnostmi oddělení, firmy a podmínkami případného nástupu.

Jaké jsou nástupní formality?

Podpis pracovní smlouvy
Vstupní lékařská prohlídka u firemního lékaře
Seznámení se s pracovníky oddělení, útvaru
Nástupní školení a informativní exkurze celou firmou.