Skip Navigation LinksRETIA - LEPŠÍ PŘEHLED > Novinky > RETIA naučí vozidla ASCOD pro českou armádu komuni

RETIA naučí vozidla ASCOD pro českou armádu komunikovat

10. 06. 2019

Podpis významného memoranda

RETIA naučí vozidla ASCOD pro českou armádu komunikovat

V rámci veletrhu IDET bylo na brněnském výstavišti ve čtvrtek 30. května podepsáno významné memorandum mezi společnostmi General Dynamics Land Systems (GDELS) a pardubickou společností RETIA, a.s.. Jensem Bauer, ředitel pro mezinárodní spolupráci GDELS, a Roman Bohuněk, generální ředitel společnosti RETIA, a.s., stvrdili svým podpisem spolupráci na výrobě bojových vozidel pěchoty ASCOD, pokud GDELS uspěje v tendru vypsaném ministerstvem obrany.

Zapojení pardubického výrobce radarů do projektu přispěje ke splnění požadavku ministerstva, aby alespoň 40 % kontraktu na pořízení nových bojových vozidel pěchoty připadlo českým firmám. Společnost RETIA může přispět v oblasti integrace IT struktury a elektronických komponent jako jsou speciální počítače, interkom, komunikační zařízení, kamerové systémy, anténní systémy, softwarové vybavení a diagnostika. Dále může zajistit integraci IFF do radarů a zbraňových systémů a integraci radarů do AD sítí.

Komunikační moduly společnosti RETIA umožňují integraci bojových prvků do operačně taktického systému velení a řízení pozemních a vzdušných sil. Tuto schopnost je RETIA schopna doložit odpovídajícími certifikáty a výsledky na cvičeních NATO Tobruq Legacy.  Nedílnou součástí je softwarové aplikační programové vybavení pro podporu velení a řízení bojové činnosti.

V těchto oblastech má společnost RETIA více než 25leté zkušenosti podložené skutečnými realizacemi systémů AGS, ASVŘP RACCOS, IT integrací do vozidel Pandur, Titus či např. modernizace vozidla DANA M2. Vysokou profesionalitu a odbornost společnosti potvrzují realizované zakázky nejen pro armády členských států NATO.

Vzhledem k těmto schopnostem je začlenění společnosti RETIA do připravovaného projektu logickým vyústěním a dalším krokem společnosti GDELS k tomu, aby v případě úspěchu v tendru na bojová vozidla pěchoty splnila požadavek na účast českého průmyslu. V případě IT struktury a schopnosti vozidel komunikovat jde navíc o spolupráci strategického významu, protože přispěje k tomu, aby byla vozidla v této citlivé oblasti méně závislá na zahraničních dodavatelích.

Kromě společnosti RETIA počítá GDELS se spoluprací například se společností Ray Service, předním dodavatelem kabelových svazků a elektromechanických celků. Kromě toho se na veletrhu IDET v Brně podepsalo také další memorandum, konkrétně mezi společnostmi ELBIT Systems a Excalibur Army, které počítá s tím, že věže do vozidel ASCOD by byly licenčně vyráběny ve Šternberku.

Kromě průmyslových podniků se GDELS zaměřuje též na navázání spolupráce s vysokými školami a vědeckými pracovišti. Konkrétně s Fakultou strojní při ČVUT plánuje spolupráci v oblasti optických senzorů a 3D tisku, s Fakultou elektrotechnickou v oblasti robotických systémů a 3D kartografických oblastí. S VŠB Ostrava plánuje GDELS spolupráci v oblasti robotiky a rozšířené reality. Se společností VR Group má dohodnutou spolupráci na tvorbě simulačních systémů pro vozidlo ASCOD.

Podepsaná memoranda ukazují, že společnost GDELS to v případě úspěchu v tendru na nová BVP pro českou armádu myslí se zapojením českého průmyslu i akademických a vývojových pracovišť vážně.

 

Pokud vás zajímá více, neváhejte nahlédnout do článku:

www.ceskenoviny.cz