RETIA

ReTOB

Optická aparatura ReTOB zajišťuje detekci nízkoletících cílů prostředky denního i nočního vidění v prostoru, který není pokryt radarovými prostředky. Tvoří součást systému RACCOS.

ReTOB

Aparatura pozorovatele vzdušného prostoru ReTOB je určena k pasivní detekci nízkoletících cílů prostředky denního i nočního vidění v prostoru, který není pokryt radarovými prostředky.

Získaná 3D informace o detekovaných cílech se přenáší pomocí radiostanice nebo metalického spoje do místa velení a řízení k dalšímu zpracování.

Termovizní kamera

Laserový dálkoměr

GNSS SPS

Přesnost souřadnice <15 m

Minimálně 8h v pochodové poloze

Aparatura pozorovatele je tvořena stativem, goniometrem, senzory a zodolněným přenosným počítačem a komunikačními a navigačními prostředky.

ReTOB, jako součást systému RACCOS, je zaveden  do výzbroje Armády České republiky.