RETIA

ReDat VoiceProcessor

Modul pro automatické hlasové analýzy a zpracování klíčových slov.

ReDat VoiceProcessor

Softwarový modul hlasových analýz určený výhradně jako nadstavba pro ReDat eXperience. Hlavním cílem ReDat VoiceProcessoru, jenž automaticky zpracovává záznamy na základě vzniklých definic, je vytěžit maximum informací z pořízených nahrávek, včetně emoční analýzy hlasu, analýzy klíčových slov, detekce monologů apod.

Speech-to-text

Parametry hovoru

Analýza emocí

Vyhledávání v hovorech

Běh modulů ReDat VoiceProcessoru je po počáteční konfiguraci automatický a zcela nezávislý na uživateli. Moduly pracují nad již vytvořeným archivem záznamů a výsledky se doplňují do nových tabulek v databázi. Další moduly ReDat VoiceProcessoru pracují s těmito spočítanými parametry a výsledkem jejich činnosti jsou různá ohodnocení, podle kterých lze hovory dále třídit.