RETIA

Záznam a analýza dat dispečerských aplikací

Vysoce modulární systém se širokým integračním potenciálem, který plně pokrývá potřeby záznamu dispečerských aplikací, a to jak z pohledu telekomunikačních technologií, tak z hlediska softwarových aplikací.

Řešení pro dispečerská centra

Čas, přesnost a dostupnost, to jsou veličiny, které hrají klíčovou roli. Většina dispečinků dozoruje několik na sobě nezávislých kanálů. Ať jde o audio, video nebo datovou integraci ostatních systémů včetně ukládání logů. Všechny tyto vstupy bývají na sobě technologicky nezávislé, což znamená, že na sebe vzájemně „nevidí“. 

Loggery

Aplikační platforma ReDat eXperience

Integrace

Bezpečnost

Systém ReDat pro dispečinky zajistí, že budete schopni v kterýkoliv okamžik analyzovat, online sledovat nebo pouze kontrolovat vzniklé situace komplexně s využitím všech dostupných prostředků. Systém navíc umožňuje vytvářet komplexní reporty, které automaticky generuje a odesílá dle požadavků uživatele.