RETIA

Compliance program

Korupce je pro účel protikorupčního programu společnosti RETIA definována jako jednání, při kterém dochází ke zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v rozporu s právním řádem, etickými pravidly a na úkor organizací, v nichž (nebo pro které) ten, kdo se korupce dopouští, působí. Společnost RETIA se rozhodla přistoupit k protikorupčnímu programu, jehož účelem je:
  1. minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti společnosti RETIA,
  2. preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost,
  3. jako významný podnik českého průmyslu dát příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.
Protikorupční program společnosti RETIA se skládá z:
  • etického kodexu zaměstnanců společnosti RETIA, jehož speciální část je věnována i oblasti veřejných zakázek,
  • etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti se společností RETIA,
  • souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností podniku, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých společnost RETIA působí.
Protikorupční program společnosti RETIA je realizován ve spolupráci s českou pobočkou Transparency International a v maximální možné míře realizuje požadavky projektu Defence Companies Anti-Corruption Index založeného Transparency International ve Velké Británii. Protikorupční program společnosti RETIA je k dispozici nejen zaměstnancům společnosti, ale je přístupný a využitelný širokou veřejností, a to vč. dodavatelů, dealerů, zákazníků, médií a představitelů veřejné správy v ČR i na všech dalších trzích, kde společnost RETIA ve světě působí.