RETIA

Záznamové systémy

Z oboru telekomunikace společnost RETIA, a.s., vyprofilovala svou obchodní divizi záznamových systémů ReDat.

Ta poskytuje velice sofistikovaný systém pro záznam hlasu, obrazu a dalších relevantních dat, která jsou automaticky analyzována, aby byla v přehledné a strukturované formě předložena uživatelům systému.

Tento vysoce modulární systém se širokým integračním potenciálem plně pokrývá potřeby záznamu jak v dispečerském segmentu, tak i v sektoru ATC/ATM a na kontaktních centrech.

Našimi zákazníky jsou významní mobilní operátoři, velké banky, složky integrovaného záchranného systému, správci železničních cest, řízení letového provozu nebo úspěšná komerční kontaktní centra.

Segmenty

Řešení pro kontaktní centra

Systém ReDat zaznamenává a analyzuje veškerou komunikaci se zákazníky na kontaktním centru a to nejen hlasovou, ale také textovou a audiovizuální. Systém umožňuje mimo jiné efektivní řízení a měření výkonnosti a je tedy nezbytným osobním i manažerským nástrojem.

Řešení pro dispečinky

Vysoce modulární systém se širokým integračním potenciálem, který plně pokrývá potřeby záznamu dispečerských aplikací, a to jak z pohledu telekomunikačních technologií, tak z hlediska softwarových aplikací.

Řešení pro ATM/ATC

Do segmentu ATC/ATM dodáváme modulární systém pro záznam a analýzu dat, který byl vyvinut v úzké spolupráci s poskytovateli leteckých navigačních služeb.

Produkty

Loggery

Aplikační platforma

Quality Management

Hlasové a textové analýzy

Integrace

Bezpečnost

Podporované technologie

Novinky

Naši zástupci z divize záznamových systémů #ReDat se již vrátili z veletrhu EURASIA RAIL, který se konal v Istanbulu.

V Londýně proběhl další ročník výstavy CCC Expo zaměřené na kontaktní centra. Proto tam nemohla chybět naše divize záznamových systémů ReDat. A jak Expo probíhalo  se můžete podívat na pořízených fotografiích.

9. listopadu jsme se účastnili již 21. ročníku konference Call centra! Náš stánek se záznamovými systémy ReDat zde nemohl chybět.

Vyzkoušejte si rozhraní
aplikační platformy ReDat eXperience

Rozhraní je možné vyzkoušet v několika jazycích.
Systém obsahuje data z prostředí kontaktních center,
dispečinků i řízení letového provozu.
Nad daty běží hlasové analýzy.

Reference