RETIA

Záznamové systémy

Z oboru telekomunikace společnost RETIA, a.s., vyprofilovala svou obchodní divizi záznamových systémů ReDat.

Ta poskytuje velice sofistikovaný systém pro záznam hlasu, obrazu a dalších relevantních dat, která jsou automaticky analyzována, aby byla v přehledné a strukturované formě předložena uživatelům systému.

Tento vysoce modulární systém se širokým integračním potenciálem plně pokrývá potřeby záznamu jak v dispečerském segmentu, tak i v sektoru ATC/ATM a na kontaktních centrech.

Našimi zákazníky jsou významní mobilní operátoři, velké banky, složky integrovaného záchranného systému, správci železničních cest, řízení letového provozu nebo úspěšná komerční kontaktní centra.

Segmenty

Řešení pro kontaktní centra

Systém ReDat zaznamenává a analyzuje veškerou komunikaci se zákazníky na kontaktním centru a to nejen hlasovou, ale také textovou a audiovizuální. Systém umožňuje mimo jiné efektivní řízení a měření výkonnosti a je tedy nezbytným osobním i manažerským nástrojem.

Řešení pro dispečinky

Vysoce modulární systém se širokým integračním potenciálem, který plně pokrývá potřeby záznamu dispečerských aplikací, a to jak z pohledu telekomunikačních technologií, tak z hlediska softwarových aplikací.

Řešení pro ATM/ATC

Do segmentu ATC/ATM dodáváme modulární systém pro záznam a analýzu dat, který byl vyvinut v úzké spolupráci s poskytovateli leteckých navigačních služeb.

Produkty

Loggery

Aplikační platforma

Quality Management

Hlasové a textové analýzy

Integrace

Bezpečnost

Podporované technologie

Novinky

Ne všechna komunikace na dispečincích je vedena přes „technické“ komunikační prostředky, ale může být předávána mnohem snazší cestou, a to ústně „ze sousedního pracoviště“. Na rozdíl od telefonního kontaktu však až doposud neexistoval jednoznačně průkazný materiál ve formě záznamu rozhovoru mezi dispečery v místnosti.

Záznamové systémy ReDat nejsou jen nahrávané dispečinky, kontaktní centra nebo řízení letového provozu. Nyní spolupracujeme na tzv. chytrých výhybkách. Naším společným cílem je zvýšit bezpečnost na trati, rychlost vlaků a snížení nákladů, protože tato výhybka se sama zkontroluje a případně požádá o výměnu.

Vážení uživatelé záznamového systému ReDat,
v posledním roce došlo k postupnému ukončování vývojových prací na nových funkcích a vlastnostech webového prohlížeče Internet Explorer 11 se strany jeho tvůrce, společnosti Microsoft.

Vyzkoušejte si rozhraní
aplikační platformy ReDat eXperience

Rozhraní je možné vyzkoušet v několika jazycích.
Systém obsahuje data z prostředí kontaktních center,
dispečinků i řízení letového provozu.
Nad daty běží hlasové analýzy.

Reference