RETIA

Quality Management

Základem úspěchu každého kontaktního centra nebo dispečinku je systematické hodnocení kvality práce agentů a neustálé zlepšování jejich schopností. Řízení managementu kvality pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra, snižovat provozní náklady a pružně reagovat na další potřeby kontaktního centra.

ReDat QualityChart

Modul Quality Managementu pro systematické hodnocení kvality práce agentů.

ReDat Reporting

Modul Quality Managementu pro tvorbu analýz a jejich grafické zobrazení.

ReDat Coaching

Modul Quality Managementu pro komunikaci mezi supervizorem a agentem.

ReDat Dashboard

Modul Quality Managementu pro grafické zobrazení požadovaných výsledků.