RETIA

Firemní politika

V optimální kvalitě výrobků a služeb s ohledem na ochranu životního prostředí vidí vedení organizace RETIA, a.s. potenciál úspěšnosti své obchodní činnosti a cestu k dlouhodobé prosperitě.

K zajištění tohoto záměru stanovuje vedení organizace následující principy:

  • trvalá orientace na uspokojování požadavků a potřeb zákazníka při optimálních nákladech
  • kontinuální zlepšování procesů na všech úrovních
  • systematická motivace, vzdělávání a výcvik pracovníků jsou předpokladem trvalého zlepšování
  • vrcholové vedení organizace se osobně angažuje při zabezpečování a rozvoji vhodné pracovní infrastruktury
  • vzájemná důvěra, respekt a uznání je nezbytným předpokladem k dosažení požadované úrovně kvality výrobků a služeb organizace
  • optimalizace činností s ohledem na minimalizaci odpadů a ochranu přírodních zdrojů je předpokladem i závazkem pro zabezpečení péče o životní prostředí
  • neustálý soulad s právními předpisy a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala ve vztahu k environmetálním aspektům

Jsme Váš partner pro vývoj, výrobu a integraci nových radarů, systémů velení a řízení a realizaci modernizačních projektůVytváříme trendy v oblasti řízení kvality kontaktních center, záznamu dat řízení letových provozů a dispečinků.

Proč si vybrat právě nás?

Jaké jsou naše konkurenční výhody?

Více jak 25 let
na trhu

Díky tomu máme bohaté zkušenosti, širokou škálu referencí a odladěné produkty.

Přizpůsobení produktů
požadavkům zákazníka

Jsme rádi, když jste nároční a víte, co chcete. Posouvá to dál nás i naše produkty.

Kompletní realizace

Návrh, realizace i zprovoznění produktu přímo u vás. To vše je součástí našich služeb.

Možný transfer technologií

Nemusíte se bát, že vaše stávající technologie budou vynechány.