RETIA

ReDat TopicDetection

Modul hlasových a textových analýz pro vyhledávání témat v interakcích.

ReDat TopicDetection

ReDat TopicDetection je softwarový modul hlasových a textových analýz určený jako nadstavba aplikační platformy ReDat eXperience. Modul umožňuje analýzu kontextu a obsahu hovorových i nehovorových (textových) interakcí.

Detekce témat

TermCloud

Inforating

Pokročilá vizualizace

ReDat TopicDetection je vrcholový modul pokročilých analýz, který dále zpracovává data poskytovaná moduly ReDat VoiceProcessor a ReDat TextPocessor.