RETIA

Hlasové analýzy v praxi

“Případová studie – jak slouží hlasové technologie našim současným zákazníkům, kteří je aktivně a úspěšně využívají.”

Případová studie

Jedním z cílů naší společnosti je snaha držet krok s neustálým rozvojem technologií v oblasti zpracování hlasu. Kontaktní centra musí reagovat na toto tempo technologických změn, a právě pro ně je určena tato případová studie udávající představu o využití hlasových technologií na kontaktních centrech.

Speech-to-text

Parametry hovoru

Analýza emocí

Vyhledávání v hovorech

Cílem této případové studie je ukázat několik příkladů využití hlasových analýz, tak jak je v současné době využívají reální zákazníci. Představíme, jak slouží hlasové technologie našim zákazníkům a poskytneme Vám tak inspiraci pro jejich využití i ve Vašem kontaktním centru.