Skip Navigation LinksRETIA - LEPŠÍ PŘEHLED > O nás > Dotační programy

Dotační programy

Společnost RETIA, a.s. se účastní těchto projektů spolufinancovaného Evropskou unií:

 

Projekty realizované v rámci OPPIK


 • Vývoj platformy ReDat pro operační systém Linux
  • Cílem projektu bude v rámci experimentálního vývoje vyvinout funkční software, ReDat pro Linux, který rozšíří portfolio výrobků společnosti RETIA v segmentu digitálních záznamových systému. Ke stažení


 • Vývoj a výzkum Radarového systému pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů
  • Cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, jehož výsledkem bude nový radarový systém pro detekci pozemních a vzdušných cílů kategorie LSS (Low Slow Small), SW moduly pro zobrazení informace o vzdušné situaci a pozemní situaci a související algoritmy pro klasifikaci typů cíle. Ke stažení


 • Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA, a.s.
  • Cílem projektu je rozšíření kapacit podnikového centra výzkumu a vývoje v průmyslovém areálu společnosti RETIA, a.s., v Pardubicích. V rámci projektu bude centrum výzkumu a vývoje vybaveno moderními technologiemi nezbytnými pro realizaci výzkumných a vývojových aktivit v oblasti radarových a bezpečnostních systémů v letech 2019-2025. Ke stažení


 • Výzkum a vývoj komplexního antidronového systému
  • Cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti komplexních antidronových systémů ve formě účinné spolupráce mezi společností RETIA, a.s. a Univerzitou Hradec Králové. Výsledkem projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen VaV) bude prototyp Komplexního radarového systému (dále jen KAS), který projde všemi potřebnými zkouškami a testováním. Výsledný produkt bude mít velký tržní potenciál vzhledem ke zvýšené poptávce po systémech detekce a sledování pozemních a malých, pomalých a nízkoletících vzdušných cílů (sdružených pod používanou zkratkou LSS). Jedinečnost vyvinutého produktu bude spočívat v inovativním technickém řešení. Ke stažení

 

Projekty realizované v rámci OP VVV


 • Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans), reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394

  • Cílem projektu je posílení a rozvoj spolupráce mezi sektory výzkumné organizace a aplikační sférou v hradecko-pardubické aglomeraci ve specializacích oborů elektrotechniky, informatiky a dopravních systémů.

 

Projekty realizované Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem dopravy v rámci Programu DOPRAVA 2020+


 • VÝHYBKA 4.0

  • Návrh diagnostického a monitorovacího systému do železničních výhybek.

  • Cílem projektu je návrh inteligentního diagnostického systému pro železniční výhybky tak, aby byl schopen zachytit včas zhoršování technického stavu, případně poruchu na výhybce a umožnil správci infrastruktury prediktivní údržbu.


Profil zadavatele RETIA, a. s.