RETIA

RetTRACK

Optický systém pro objektivní záznam a vyhodnocení střelby.

RetTRACK

Sada RetTRACK slouží k záznamu a vyhodnocování střelby na pevný i pohybující se cvičný cíl. Sada je složena ze dvou pozorovacích stanovišť, stanoviště záznamu a stanoviště vyhodnocení.

Stanoviště pozorovatelů tvoří stativ a goniometr s připojenou denní a termovizní kamerou. Data z kamer a goniometrů jsou přenášena po optickém spoji do počítače, kde jsou ukládána. Po provedení záznamu jsou data vyhodnocena a výsledky je možno zobrazit či vytisknout.

Sadu RetTRACK obsluhují 3 osoby.

Přeprava komponent sady je rozdělena do 4 přepravních boxů. Boxy jsou v odolném provedení pro venkovní prostředí.