RETIA

ReDat QualityChart

Modul Quality Managementu pro systematické hodnocení kvality práce agentů.

ReDat QualityChart

ReDat QualityChart je softwarový modul pro hodnocení úrovně práce agentů. Uživatelům systému umožňuje vytvářet hodnotící formuláře a provádět hodnocení hovorů či nehovorových interakcí.

Hodnocení během hovoru

Rozbor callflow

Detailní přehledy

Automatické reporty

Modul představuje mocný nástroj, který pomáhá výrazným způsobem zefektivňovat provoz kontaktního centra a snižovat provozní náklady. Zlepšuje přehled o provozu, potřebách a možnostech dalšího zkvalitnění práce kontaktního centra.