RETIA

Řešení pro zpracování zákaznické komunikace
v kontaktních centrech

Systém ReDat zaznamenává a analyzuje veškerou komunikaci se zákazníky na kontaktním centru a to nejen hlasovou, ale také textovou a audiovizuální. Systém umožňuje mimo jiné efektivní řízení a měření výkonnosti a je tedy nezbytným osobním i manažerským nástrojem.

Řešení pro kontaktní centra

Kontaktní centrum pro své efektivní fungování potřebuje sledovat KPIs týkající se zákazníků (NPS, …) i agentů. Dále je pro plánování lidí výhodné sledovat rozložení témat v hovorech včetně krátkodobých i dlouhodobých trendů. Odpovědi na tyto a další otázky jsou přitom obsaženy v uložených datech. Není třeba externích firem pro specializovaný průzkum a analýzu, stačí využít sofistikované nástroje pro zpracování nestrukturovaných dat. 

Quality Management

Hlasové a textové analýzy

Integrace

Bezpečnost

Následně lze data prezentovat v přehledné grafické podobě všem zainteresovaným lidem včetně agentů. Neméně důležitým faktorem úspěšného využívání nástroje pro zpracování zákaznických interakcí je možnost zrcadlit organizační strukturu firmy do oprávnění systému ReDat se všemi specifiky. Touto hierarchickou strukturou jsou následně řízena oprávnění na vizualizaci dat.