RETIA

Monitoring hlukové zátěže

“Případová studie – získávání údajů o vývoji úrovně hluku, které mohou sloužit jako zdroj pro rozhodování při budování pasivních či aktivních protihlukových opatření.”

Případová studie

Monitoring hlukové zátěže představuje další funkcionalitu, o kterou lze flexibilně rozšířit systém Kontrolně Analytického Centra – KAC. Toto řešení je možné využít všude tam, kde je potřeba získávat údaje o hlukové situaci.

Synchronní reprodukce záznamů

Sondy a jejich pozice na mapě

Management incidentů

Automatizované reporty

Získané údaje o vývoji úrovně hluku pak mohou sloužit jako zdroj pro rozhodování při budování pasivních či aktivních protihlukových opatření, a také pro analýzu konkrétních hlukových událostí a identifikaci zdroje hluku.