RETIA

ReWET

Terminál palebného prvku.

ReWET

ReWET slouží jako interface, kterým je možné k systému velení a řízení připojit zbraňové systémy velmi krátkého dosahu (VSHORAD, MANPADS) s různou úrovní řízení a navádění na cíl.

Dále může zabezpečovat hlasovou komunikaci s těmito systémy několika způsoby a prostředky.

Terminál palebného prvku je tvořen sestavou zodolněného přenosného počítače, radiostanice a dalších prvků, která komunikuje prostřednictvím radiostanice nebo metalickým spojem s místem bojového velení.

Obsluhu terminálu provádí velitel družstva, který na základě získaných informací řídí činnost operátorů zbraňových systémů.