RETIA

Záznam komunikace na pracovišti mezi dispečery

“Komplexní hlasový záznam pracovišť dispečerů”

Případová studie

Ne všechna komunikace na dispečincích je vedena přes „technické“ komunikační prostředky, ale může být předávána mnohem snazší cestou, a to ústně „ze sousedního pracoviště“. Na rozdíl od telefonního kontaktu však až doposud neexistoval jednoznačně průkazný materiál ve formě záznamu rozhovoru mezi dispečery v místnosti.

Centralizace záznamů

Až 4 mikrofony na jedno HW zařízení

Slouží k vyhodnocení incidentů

Zabezpečený přenos a uložení dat

Z nařízení regulátora vyplývá, že i “sousedský” hovor musí být zaznamenán a po určitou dobu uložen pro případy vyšetřování případných mimořádných situací nebo incidentů. Naše řešení záznamu tyto hranice překonává a umožňuje využít obdobnou technologii zpracování interakcí jako při telefonním hovoru.