RETIA

ReDat API

Dokumentované rozhraní pro integraci systému ReDat s aplikacemi dalších výrobců.

ReDat API

ReDat API poskytuje podporované rozhraní pro integraci funkcí záznamového systému ReDat do prostředí jiných aplikací (CRM, aplikace IZS, apod.). Soubor funkcí lze rozdělit do 4 oblastí a těmi jsou: URL funkce, Statistika kanálů, Události o založení záznamu a Import událostí Auditu.

Kromě výše uvedených možností poskytujeme i integraci se SW prostředky používanými v rámci Integrovaného záchranného systému (Jitka, Info35, …). 

Na mnoha kontaktních centrech je používána jedno nebo i obousměrná „custom“ integrace ReDat eXperience a CRM systému.