RETIA

ReDat Verificator

Modul pro ověření pravosti zvukových dat a ochranu proti manipulaci se záznamy.

ReDat Verificator

Zabezpečení informačních technologií včetně záznamů je v dnešní době nezbytností především pro kvalitní podporu obchodu a fungování celé firmy. Vyvinuli jsme řešení, které řeší otázky bezpečnosti a nezpochybnitelnosti záznamů. ReDat Verificator je softwarový modul aplikační nadstavby ReDat eXperience, který slouží jako nástroj kontroly pravosti zaznamenaných telefonních hovorů.