RETIA

ReDat TextProcessor

Modul pro analýzu nehovorových interakcí i obecných textových dokumentů.

ReDat TextProcessor

Řada zákazníků již využívá systém ReDat pro záznam a zpracování hovorů i obrazovek a mají nasazeny moduly z řad hlasových analýz i Quality Managementu. V současné době se v kontaktních centrech značně zvyšuje podíl nehovorových interakcí na celkovém provozu. 

Elektronická pošta

Chaty a messengery

Dokumenty

Pošta

Jedná se zejména o email, chat, sociální sítě, ale i textové dokumenty s vazbou nebo bez vazby na hovorové interakce. Pro udržení konkurenceschopnosti, i v rámci lepší zpětné vazby, je nezbytné se tímto trendem zabývat a nehovorové interakce zpracovávat a analyzovat stejně tak, jako je to již běžné u interakcí hovorových.