RETIA

Kontrolně Analytické Centrum - KAC

„Případová studie – zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.“

Případová studie

Systém KAC integruje a archivuje data ze systémů pro snímání a záznam hlasové komunikace a objektového videa v rámci celé České republiky. Jde o projekt, který v souladu s evropskými trendy vytváří předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.

Loggery

Aplikační platforma ReDat eXperience

Integrace

Bezpečnost

Nad zaznamenanými daty a provozními údaji systém KAC poskytuje reportingové a analytické funkce. Reportingové a statistické výstupy jsou dostupné online přímo v uživatelském prostředí KAC nebo jsou rozesílány e-mailem.