RETIA

ReDat Advanced Data Management

Modul pro pokročilou správu zaznamenaných dat.

ReDat Advanced Data Management

Modul ReDat Advanced Data Management, aplikačního serveru ReDat eXperience, zpřístupňuje rozšířenou sadu funkcí pro práci s uloženými daty, a to jak hlasovými, screenovými, ale i se sadou metadat. Požadavky na tyto procesy velmi často vyplývají z potřeby bezpečnosti a dohledu nad daty, a to buď z důvodu firemních standardů, nebo ze zavedení příslušné legislativy.

Modul plně zaručuje kompatibilitu systému ReDat s legislativou GDPR.