RETIA

ReDat Dashboard

Modul Quality Managementu pro grafické zobrazení požadovaných výsledků.

ReDat Dashboard

Dashboard je indikační prvek (obvykle graf nebo ukazatel) zobrazující stav vybrané veličiny. Změna hodnoty může být vázána k aktuálnímu času (on-line) nebo může znázorňovat stav zadaného časového intervalu.

Sloupcové grafy

Spojnicové grafy

Maticové grafy

Koláčové grafy

Tabulkové zobrazení

Modul Dashboard je dodáván se základní sadou šablon, které pokrývají většinu uživatelských analýz. V případě potřeby individuálního přizpůsobení je možná úprava nebo tvorba zcela nové šablony dle specifikací zákazníka.