RETIA

ReDat Reporting

Modul Quality Managementu pro tvorbu analýz a jejich grafické zobrazení.

ReDat Reporting

ReDat Reporting je softwarový analyticko-reportovací modul sloužící k sestavování pokročilých analýz a k jejich následnému grafickému zobrazení, archivaci nebo k odeslání na příslušný e-mail.

Intuitivní konfigurace

Automatické generování reportů

PDF, XLS nebo DOC

Grafy i tabulky