RETIA

Záznam a analýza dat v segmentu ATC/ATM

Do segmentu ATC/ATM dodáváme modulární systém pro záznam a analýzu dat, který byl vyvinut v úzké spolupráci s poskytovateli leteckých navigačních služeb.

Rozumíme potřebám našich zákazníků a jsme schopni poskytnout požadované zabezpečení a intuitivní funkce, které podporují bezpečnou leteckou navigaci.

Řešení pro ATC/ATM

Čas, přesnost a dostupnost, to jsou veličiny, které hrají klíčovou roli. Většina poskytovatelů leteckých navigačních služeb monitoruje několik na sobě nezávislých kanálů, jako jsou zvukové a obrazové kanály nebo datová integrace ostatních systémů včetně ukládání logů. Všechny tyto vstupy bývají na sobě technologicky nezávislé, což znamená, že na sebe vzájemně „nevidí“.

Loggery

Aplikační platforma ReDat eXperience

Integrace

Bezpečnost

Záznamový systém ReDat pro ATC/ATM zajišťuje, že budete schopni v kterýkoliv okamžik analyzovat, online sledovat nebo pouze kontrolovat vzniklé situace komplexně s využitím všech dostupných prostředků. Systém navíc umožňuje vytvářet komplexní reporty, které automaticky generuje a odesílá dle požadavků uživatele.