Skip Navigation LinksRETIA - LEPŠÍ PŘEHLED > O nás > Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky společnosti RETIA, a. s., jsou závazné pro realizaci smluvních závazkových vztahů činěných na základě objednávky či smlouvy mezi společností RETIA, a. s., („Odběratel“), jako kupujícím nebo příjemcem zboží a/nebo služeb a druhou smluvní stranou, která dané zboží a/nebo služby společnosti RETIA, a. s., dodává („Dodavatel“).