RETIA

Ochrana osobních údajů ve společnosti RETIA, a.s.

Společnost RETIA, a.s. v zájmu řádné ochrany osobních údajů a zkvalitnění bezpečnostních opatření přijala Kodex chování pro nakládání s osobními údaji.

Společnost RETIA, a.s. jakožto správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Osobní údaje užíváme výhradně pro interní potřebu.

Společnost RETIA, a.s. dbá Vašich práv. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva dle čl. 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo žádostmi o uplatnění Vašeho práva nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

  • E-mail: etika@retia.cz
  • Adresa: Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02, Pardubice

Kontaktní formuláře

Odesláním formuláře ze stránek retia.cz udělujete dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti RETIA, a.s., IČ 25251929, se sídlem Pražská 341, Zelené Předměstí, Pardubice 53002 (dále jen „správce“), pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a evidování vaší osoby jakožto potenciálního zaměstnance u tohoto správce. Souhlas udělujete na dobu 3 let ode dne odeslání osobních údajů. Berete tímto na vědomí, že tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a že máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, případně omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. (Jste srozuměn(a) s tím, že veškeré další informace můžete najít na webových stránkách www.retia.cz).