RETIA

ReDat MIC-4CH Box

Záznam komunikace z připojených mikrofonů na přepážkách pro obsluhu zákazníků i na pracovištích pro řízení technologických a dopravních procesů.

ReDat MIC-4CH Box​​

Záznamy z prostorových mikrofonů mohou sloužit jako doplněk k záznamům jiných technologií, jako jsou např. telefonní a radiové komunikační linky, obrazovky ovládacích terminálů a další datové zdroje. Záznamy z prostorových mikrofonů pomáhají zdokumentovat a vyhodnotit kritické situace a přispívají tak ke zvýšení bezpečnosti a produktivity řídích procesů.

ReDat MIC-4CH Box je vybaven čtyřmi konektory typu XLR s možností dodávat napájení 48 V pro mikrofony kondenzátorového typu (fantomové napájení). Nahrává tedy až čtyři mikrofony současně. Režim záznamu je buď trvalý, nebo spínaný po dosažení nastavené úrovně hlasové aktivity. Rozsah nahrávaného prostoru lze ovlivnit kombinací nastavené úrovně na požadovaném vstupu a směrové charakteristiky použitého mikrofonu.